beynəddüvəl


beynəddüvəl
ə. dövlətlərarası, beynəlxalq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.